Everyday harmony ~ Harmonia w życiu codziennym

Kategoria:

Opis

The cross is meant to harmonize life energy on a level of ideal health; to help to deal with all everyday situations, especially financial and find good solutions; to selectively focus on the tasks that need to be accomplished during the day.

Harmonia w życiu codziennym.

Forma krzyża ma harmonizować przepływ energii na każdym poziomie utrzymać idealne zdrowie, pomóc w rozwiązywaniu codziennych spraw, szczególnie finansowych i znajdowania dobrych rozwiązań. Pomaga selektywnie skoncentrować się na priorytetach w ciągu dnia.

Rozmiar/ Size:

2496 – 3156 Pixels