Moc Feniksa – Phoenix Power

18,99 

Quick Checkout

Opis

Moc Feniksa

Jak powstał? Jak zwykle z inspiracji. Tutaj impulsem był Glenn i jego słowa. „To jest niesamowite, że w tym wszystkim co przeszłaś odwalasz Feniksa, malujesz, publikujesz i idziesz dalej.” I tak powstał Feniks. Jeśli ktoś potrzebuje mocy Feniksa, po trudnych doświadczeniach, oto on. Ta siła, która powstaje kiedy wydaje się, że nie ma już nic, że wszystko zostało utracone, umarło. A tu nagle jest siła SERCA, GRASICY która ciepłem, wewnętrznym ogniem wznosi się i postanawia istnieć, a nawet wzlecieć. Moc Feniksa to też mądrość własnego serca, podłączenie do myśli „z góry”.

Znajdziesz tu Runę ALGIZ – moc ochronnego instynktu w sobie i twz. Anioł Stróż.

Phoenix Power

How was it created? As usual, through inspiration. Here the impulse were Glenn’s words. “It’s amazing that in all that you’ve been through, you behave like a Phoenix, paint, publish and moving on.” And that’s how Phoenix was born. If anyone needs the power of the Phoenix after a difficult experience, this is it. This strength that arises when it seems that there is nothing left, that everything is lost, dead. And suddenly there is the power of the HEART, the THYMUS, which rises with warmth, inner fire and decides to exist and even fly. The power of the Phoenix is also the wisdom of one’s own heart, a connection to thoughts “from above”.
Here you will find the ALGIZ Rune – the power of the protective instinct in yourself and your so-called Guardian angel.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Moc Feniksa – Phoenix Power”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *