Joanna M. Piłatowicz pisarka, andragog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, tancerka, choreograf, malarka abstraktów. Zajmuje się śnieniem (na jawie i świadomymi snami), wglądami i zmianą wzorców-kodów, oraz integracją „przywracaniem” utraconych fragmentów duszy. 

Autorka serii książek „Śniąca”, „Tańcząc na krawędzi” gdzie paranormalny aspekt ludzkiej egzystencji wpływa na świat ustalonej rzeczywistości.

Mieszkała w Polsce, w Holandii, a obecnie w Niemczech.

Jako kreatorka na YouTube koncentruje się na inspiracji tych głęboko czujących, nie tylko artystów, ale też empatów, tzw. outsiderów, którzy są zainteresowani głębszym poznaniem aspektów życia niż oferuje to ustalona rzeczywistość.

Chcąc zrozumieć siebie, świat widzialny i te obok, zaczęłam pisać, najpierw pamiętniki. Pozwalam nieśmiertelnym i innym duszom w moich książkach wyrazić ich przekazy dokładnie tak jak do mnie przychodzą.”

Nasze zasoby to wiedza, prawdziwe przyjaźnie i doświadczenie. Dzięki nim lepiej możemy nawigować przez życie. Zgłębiając tajniki parapsychologii i życia w różnych wymiarach, ważny jest dla mnie rozsądek, ten środek w nas, który chroni przed szaleństwem własnym tudzież światów”.

Fascynują mnie mity, legendy, możliwości ludzkiego umysłu, odkrycia historyczne i teorie spiskowe, które okazują się prawdą. Pisanie jest jedną z naturalnych rzeczy, które mi się przytrafiają. Czerpię z życia, chociaż ukazuję historie z innych perspektyw niż tylko ta, ustalona kolektywnie”.

Chcąc zrozumieć siebie, świat widzialny i te obok, zaczęłam pisać, najpierw pamiętniki. Pozwalam nieśmiertelnym i innym duszom w moich książkach wyrazić ich przekazy dokładnie tak jak do mnie przychodzą.”

RESUME